Products

Ula ola surfboards

35.00

Quad fins (futures)

Image of Quad fins (futures)
Sold out

[GL] Quad fins para sistema Futures. Continuamos na liña de fabricar quillas con alto contido orgánico. O material está formado nun 60% por papel, á vez que é resistente e duradeiro.

[ES] Quad fins para sistema Futures. Continuamos en la línea de fabricar quillas con alto contenido orgánico. El material está formado en un 60% por papel, a la vez que es resistente y duradero.

[EN] Quad fins, (futures system). High organic content, fins are made in a 60% of paper. This material is durable and reliable.

More info at ola @ ulaola.site